Select Page

Mjesto održavanja

Ilica 67


Ilica 67

HAI


Organizator

autor – Tanja Tandara

HAI radionice namijenjene su djeci predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole. Cilj je igrom s HAI didaktikom steći iskustvo i spontano usvojiti nova znanja i vještine, a ujedno upoznati hrvatsku baštinu. Ostali specifični ciljevi postignuti su njegovanjem tradicije, uspostavljanjem pozitivnih emocija igrom, učenje kroz praksu, razvoj kreativnosti i vizualne kulture. Sve što se na radionicama izradi djeca nose sa sobom ili se napravi završna produkcija svih dječjih uradaka.